UROGYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA ZVOLEN

MUDr. Ján Galád, PhD.

Adresa: ul. Hviezdoslavova 1, 960 01 Zvolen

  • diagnostika a liečba pacientkiek s inkontinenciou – únikom moč
  • vyšetrovanie pacientiek pomocou urodynamického prístroja
  • operačná liečba inkontinencie v režime jednodňovej chirurgie na Sliači

ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok 14:00 – 16:00
Utorok 13:00 – 16:30
Streda 10:00 – 14:00

Objednávanie: 0917 277 357