GYNPOR, s.r.o.

VŠEOBECNÁ NEMOCNICA A JEDNODŇOVÁ CHIRURGIA

ul. SNP 9, 962 31 Sliač

 0918997730
 gynpor@gynpor.sk

Predstavujeme Vám jedno z prvých neštátnych zariadení jednodňovej chirurgie na Slovensku. Činnosť bola zahájená 10. mája 2004. Koncom roku 2004 bolo pracovisko z rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR zaradené do sieti zdravotných zariadení a od roku 2005  akceptované všetkými zdravotnými poisťovňami. Na našom pracovisku poskytujeme jednodňovú chirurgiu v týchto  chirurgických odboroch:

  • gynekológia
  • plastická a estetická chirurgia
  • všeobecná chirurgia
  • cievna chirurgia
  • traumatológia
  • urológia

Všetky výkony sú vykonávané vysoko erudovanými operatérmi s mnohoročnými skúsenosťami na operačnej sále. Mnohé gynekologické operačné výkony sme robili prví na Slovensku v režime jednodňovej chirurgie. Boli to hlavne operácie pre inkontinenciu moča, pošvové plastiky s používaním implantátov, laparoskopické  odstránenie  myómov, maternice.

Aj na našom pracovisku v režime jednodňovej chirurgie je pacient vyšetrený, operovaný a prepustený do domácej starostlivosti v ten istý deň. Pri náročnejších výkonoch je pobyt na lôžku do ďalšieho dňa,  ev  2-3 dni. V odbore gynekológia  naše pracovisko pracuje tento rok v režime nemocničnej zdravotnej starostlivosti (Gynpor s.r.o. získalo dňa 21.2.2011 rozhodnutím od BBSK č.845/2011/OZ povolenie na prevádzkovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti – Všeobecná  nemocnica).

Viacdňovú hospitalizáciu si vyžadujú operačné výkony brušným rezom, pri ktorých odstraňujeme maternicu, myómy a veľké cysty.

Naše pracovisko  je od roku 2008  školiacim pracoviskom pre Slovenskú zdravotnícku univerzitu, v rámci školení sa  lekári  z celého Slovenska zoznamujú s novými operačnými technikami v odbore urogynekológia.

Naše pracovisku organizuje v dvojročných intervaloch medzinárodnú  vedeckú konferenciu: Operačné techniky v jednodňovej chirurgii. Garantujeme minimálne čakacie doby, vynikajúcu kvalitu zákrokov a maximálny dôraz na požiadavky pacientov. Prezrite si našu stránku a kontaktujte nás. Ponúkame nadštandardné podmienky:

  • 2 operačné sály, 22 lôžok,
  • moderné vybavenie izieb s vlastným sociálnym zariadením (WC, sprcha), televízor,
  • možnosť výberu stravy z viacerých jedál,
  • odborný dohľad nad pacientom počas celej doby hospitalizácie.

Ďakujeme za vašu dôveru.

MUDr. Ján Galád, PhD., primár
riaditeľ Gynpor, s.r.o.