GYNPOR, s.r.o.

VŠEOBECNÁ NEMOCNICA A JEDNODŇOVÁ CHIRURGIA

ul. SNP 9, 962 31 Sliač

 0918 997 730
 gynpor@gynpor.sk

Predstavujeme Vám jedno z prvých neštátnych zariadení jednodňovej chirurgie na Slovensku. Činnosť bola zahájená 10. mája 2004. Koncom roku 2004 bolo pracovisko z rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR zaradené do sieti zdravotných zariadení a od roku 2005  akceptované všetkými zdravotnými poisťovňami. V roku 2014 bolo naše zariadenie kompletne zrekonštruované. Disponujeme 3 operačnými sálami a 36 lôžkami. Je vybavené modernými operačnými inštrumentáriom, ktoré sú priebežne inovované.

Na našom pracovisku poskytujeme široké spektrum operačných zákrokov: v odboroch gynekológia a plastická chirurgia aj v režime nemocničnej zdravotnej starostlivosti a v odboroch chirurgia, cievna chirurgia, ortopédia a traumatológia v režime jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

Všetky výkony sú vykonávané vysoko erudovanými operatérmi s mnohoročnými skúsenosťami na operačnej sále. Mnohé gynekologické operačné výkony sme robili prví na Slovensku v režime jednodňovej chirurgie. Boli to hlavne operácie pre inkontinenciu moču, pošvové plastiky s používaním implantátov, laparoskopické  odstránenie  myómov, maternice. Aj na našom pracovisku v režime jednodňovej chirurgie je pacient vyšetrený, operovaný a prepustený do domácej starostlivosti v ten istý deň. Pri náročnejších výkonoch je pobyt na lôžku do ďalšieho dňa, v prípade potreby aj dlhšie (2-3 dni). Viacdňovú hospitalizáciu si vyžadujú operačné výkony brušným rezom, pri ktorých odstraňujeme maternicu, myómy a veľké cysty.

Od 1. júna 2008 sme školiace pracovisko pre Slovenskú zdravotnícku univerzitu v odbore gynekologická urológia. Pravidelne organizujeme odborné konferencie s medzinárodnou účasťou.

Garantujeme minimálne čakacie doby, vynikajúcu kvalitu zákrokov a maximálny dôraz na požiadavky pacientov. Ponúkame nadštandardné podmienky:

  • moderné vybavenie izieb s vlastným sociálnym zariadením (WC, sprcha), televízor,
  • možnosť výberu stravy z viacerých jedál,
  • odborný dohľad nad pacientom počas celej doby hospitalizácie.

Ďakujeme za Vašu dôveru.

MUDr. Ján Galád, PhD., primár
MUDr. Ján Galád, PhD., primárriaditeľ Gynpor, s.r.o.