UROGYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA ZVOLEN

MUDr. Ján Galád, PhD.

Adresa: ul. Hviezdoslavova 1, 960 01 Zvolen

  • diagnostika a liečba pacientkiek s inkontinenciou – únikom moč
  • vyšetrovanie pacientiek pomocou urodynamického prístroja
  • operačná liečba inkontinencie v režime jednodňovej chirurgie na Sliači

Od 25.7. do 5.8. neordinujeme z dôvodu čerpania dovolenky

ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok 14:00 – 16:00
Utorok 13:00 – 16:30
Streda 10:00 – 14:00

OBJEDNÁVANIE

PONDELOK, UTOROK
– objednávanie kontroly 045 5326850
STREDA
– objednávanie kontroly 045 5326850
– predpis liekov + inkontin. pomôcky + cystometrie 0917 277 357 (volať ev. SMS)