Gynpor, s.r.o. – ul. SNP 9, 962 31 Sliač

Nájdete nás – v budove Zdravotného strediska: smer kúpele, za mostom cez rieku Hron naľavo
Autobus – prímestská linka: zastávka Zvolen – ul. Kozačeka Centrum – zastávka Sliač – zdravotné stredisko

RECEPCIA:

0918997730

LOŽKOVÉ ODDELENIE:

0917 770 003

OPERAČNÁ SÁLA:

0917 277 357

GYNEKOLOGICKÉ ZÁKROKY:

0917 277 357

CHIRURGICKÉ ZÁKROKY:

0918 997 730

REHABILITÁCIA:

0918 997 730

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA 1
Sliač SNP 9
MUDr. Ján KRÁLIK

045 5442 901

0905 680 662

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA 2 Zvolen, Hviezdoslavova 1 MUDr. Ján GALÁD, PhD.

045 5326 850

0917 277 357

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA 2
Zvolen, Hviezdoslavova 1
MUDr. Sven SZEDÉLY

0905 165 558