ÚRAZOVÁ CHIRURGIA

  • artroskopické výkony v kolennom zhybe
  • odstánenie osteosyntetického materiálu
  • artroskopické výkony v lakťovom zhybe
  • artroskopické výkony v ramennom zhybe
  • artroskopické výkony v členkovom zhybe
  • MUDr. Maroš Lukáč – 0905 597 051
  • MUDr. Peter Straňák – 0905 170 834

Cenník poplatkov platný od 1.2.2022

artroskopické výkony v kolennom zhybe s použitím koblačných a shaverových sond 200,0 EUR
artroskopické výkony  kolennom zhybe s použitím koblačných a shaverových sond a fixačného materiálu 850,0 EUR
artroskopické výkony v ramennom zhybe s použitím koblačných a shaverových sond 200,0 EUR
artroskopické výkony v ramennom zhybe s použitím koblačných a shaverových sond a fixačného materiálu 550,0 EUR
artroskopické výkony v lakťovom  zhybe s použitím koblačných a shaverových sond 200,0 EUR

V súlade so zákonmi č. 576/2004 Z. z. v platnom znení, nariadením vlády SR č. 722/2004 Z. z. a č. 777/2004 Z. z. v platnom znení, v spojení s ustanovením § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení sa uvedené výkony na žiadosť pacienta poskytujú ako platené služby za úhradu. Gynpor s.r.o. určuje ceny v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. Zákon o cenách v platnom znení. Gynpor s.r.o. si vyhradzuje oprávnenie poplatok primerane znížiť/odpustiť v prípadoch hodných osobitného zreteľa.