ORTOPÉDIA

VÝKONY

  • operačné riešenie hallux valgus
  • artroskopické výkony v kolennom zhybe
  • odstránenie osteosyntetického materiálu

LEKÁRI

MUDr. Alexander Murgaš    0903 514 686, 045/6723196