PÝTATE SA

Naše zariadenie disponuje dvomi operačnými sálami, ktoré sú vybavené modernými operačnými prístrojmi a operačným inštrumentáriom, ktoré je priebežne inovované. Pracujeme so štandardnou aj miniinvazívnou laparoskopickou technikou 3 a 5 mm. Na hysteroskopiu používame 5mm optiku. Priebeh operačných výkonov je možné nasnímať na DVD nosič.

 • Pri objednávaním plánovaných operácii a zákrokov vychádzame v ústrety poskytnutím dostatočného časového priestoru .
 • Pacientky sa pohybujú v príjemnom domáckom prostredí s kvalitným hygienickým štandardom. V siedmich príjemne zariadených pooperačných izbách je šestnásť lôžok so sociálnym zariadením.
 • Spolupracujeme so skúsenými anesteziológmi, ktorí majú bohaté skúsenosťami v poskytovaní ambulantnej anestézy. Po operácii v lokálnej anestézii je pacientka bezprostredne po operačnom zákroku prepustená do domáceho ošetrenia.
 • K zákroku v celkovej anestézii je potrebné interné vyšetrenie.
 • Pacientka pred zákrokom nesmie nič jesť ani piť minimálne po dobu 6 hodín. Po operácii je sledovaná v prvých hodinách anesteziológom na pooperačnom lôžku.
 • Na cestu domov si musí pacientka zaistiť sprievodcu a ďalších 24 hodín by nemala zostať sama.
 • Pooperačné kontroly zabezpečujeme buď v spolupráci so spádovým gynekológom, alebo na našom pracovisku.

Urodynamické vyšetrenie, ktoré je podmienkou pre aplikáciu suburetrálnych pások je zabezpečené v ambulancii MUDr. J. Galáda vo Zvolene.

Odporúčania pred operáciou v celkovej anestézii na pracovisku jednodňovej chirurgie – GYNPOR Sliač

Odporúčania pred operáciou:
 • absolvujte potrebné predoperačné vyšetrenia podľa doporučenia Vášho ošetrujúceho lekára (krvné vyšetrenia, interné predoperačné vyšetrenie)
 • pokiaľ máte alergiu na lieky a potraviny, zistite si presne na ktoré
 • ak máte akútny zápal dýchacích ciest (teplota, kašeľ, nádcha), užívate antibiotiká – je potrebné plánovaný operačný zákrok v celkovej anestézii preložiť minimálne 14 dní od ukončenia príznakov
 • deň pred operáciou jedzte len ľahko stráviteľné jedlá
 • ak nemôžete z rôznych dôvodov zákrok absolvovať, prosím informujte nás telefonicky
Odporúčania v deň operácie:
 • nejedzte a nepite 6 hodín pred operáciou (prevencia zvracania a vdýchnutia zvratkov)
 • aspoň 6 hodín pred operáciou nefajčite
 • ak užívate dlhodobo lieky (na vysoký tlak krvi, srdce, štítnu žľazu, astmu, alergiu), je vhodné užiť ich aspoň 3 hodiny pred zákrokom s malým množstvom čistej vody (do 1 dcl)
Tesne pred operáciou:
 • vyberte si zubné protézy, kontaktné šošovky, odložte okuliare, načúvacie pomôcky
 • šperky a piercing je vhodné pred operáciou odložiť
 • v ústach nemôžete mať cukrík ani žuvačku

Odporúčania pred operáciou v celkovej anestézii na pracovisku jednodňovej chirurgie – GYNPOR Sliač

Odporúčania po operácii:
 • po zákroku budete sledovaná/ý na lôžku minimálne 2 hodiny v závislosti na type zákroku,
 • po 1 – 2 hodinách v závislosti na type zákroku môžete piť po malých množstvách tekutiny a po 3 hodinách už aj jesť ľahko stráviteľnú stravu,
 • pri prepustení dostanete prepúšťaciu správu s telefonickým kontaktom a odporučenie, aké lieky máte užívať ( od bolesti, z dôvodu operačného zákroku),
 • dopredu si dohovorte doprovod dospelej osoby na cestu zo zdravotníckeho zariadenia a jej prítomnosť v domácnosti do 24 hodín po anestézii,
 • po zákroku v celkovej anestézii nesmiete riadiť motorové vozidlo, pracovať vo výškach, obsluhovať stroje a nie je doporučené podstupovať žiadne právne úkony do 36 hodín,
 • do 24 hodín po anestézii sa môže častejšie vyskytnúť bolesť hlavy a pocit na zvracanie,
 • je bežné, že po dobu jedného týždňa po výkone sa rýchlejšie unavíte, niekoľko dní môžete pociťovať škrabanie v krku, bolesti svalov, pri náhlej zmene polohy sa môže objaviť pocit závratu, niekoľko dní môžete mať emočnú labilitu,
 • kontrola cestou Vášho lekára je odporučená do 3 pracovných dní.