GYNPOR, s.r.o.

VŠEOBECNÁ NEMOCNICA A JEDNODŇOVÁ CHIRURGIA

ul. SNP 9, 962 31 Sliač

 0918 997 730
 gynpor@gynpor.sk

Od 25.7. do 5.8. neordinujeme z dôvodu čerpania dovolenky

Predstavujeme Vám jedno z prvých neštátnych zariadení jednodňovej chirurgie na Slovensku. Činnosť bola zahájená 10. mája 2004. Koncom roku 2004 bolo pracovisko z rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR zaradené do sieti zdravotných zariadení a od roku 2005  akceptované všetkými zdravotnými poisťovňami. V roku 2014 bolo naše zariadenie kompletne zrekonštruované. Disponujeme 3 operačnými sálami a 36 lôžkami. Je vybavené modernými operačnými inštrumentáriom, ktoré sú priebežne inovované.

Na našom pracovisku poskytujeme široké spektrum operačných zákrokov: v odboroch gynekológia a plastická chirurgia aj v režime nemocničnej zdravotnej starostlivosti a v odboroch chirurgia, cievna chirurgia, ortopédia a traumatológia v režime jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

Všetky výkony sú vykonávané vysoko erudovanými operatérmi s mnohoročnými skúsenosťami na operačnej sále. Mnohé gynekologické operačné výkony sme robili prví na Slovensku v režime jednodňovej chirurgie. Boli to hlavne operácie pre inkontinenciu moču, pošvové plastiky s používaním implantátov, laparoskopické  odstránenie  myómov, maternice. Aj na našom pracovisku v režime jednodňovej chirurgie je pacient vyšetrený, operovaný a prepustený do domácej starostlivosti v ten istý deň. Pri náročnejších výkonoch je pobyt na lôžku do ďalšieho dňa, v prípade potreby aj dlhšie (2-3 dni). Viacdňovú hospitalizáciu si vyžadujú operačné výkony brušným rezom, pri ktorých odstraňujeme maternicu, myómy a veľké cysty.

Od 1. júna 2008 sme školiace pracovisko pre Slovenskú zdravotnícku univerzitu v odbore gynekologická urológia. Pravidelne organizujeme odborné konferencie s medzinárodnou účasťou.

Garantujeme minimálne čakacie doby, vynikajúcu kvalitu zákrokov a maximálny dôraz na požiadavky pacientov. Ponúkame nadštandardné podmienky:

  • moderné vybavenie izieb s vlastným sociálnym zariadením (WC, sprcha), televízor,
  • možnosť výberu stravy z viacerých jedál,
  • odborný dohľad nad pacientom počas celej doby hospitalizácie.

Ďakujeme za Vašu dôveru.

Pred nástupom na plánovanú operáciu nie je potrebný PCR test.

MUDr. Ján Galád, PhD., primár
MUDr. Ján Galád, PhD., primárriaditeľ Gynpor, s.r.o.