Dotazník spokojnosti hospitalizovaného pacienta

Vážená pacientka/vážený pacient, dovoľujeme si Vás požiadať o anonymné poskytnutie informácií o Vašich skúsenostiach počas poskytovania zdravotnej starostlivosti v našej ambulancii. Vaše odpovede nám pomôžu zlepšiť starostlivosť o Vás – našich pacientov a zabezpečiť tak kvalitu poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Budeme vďační aj za ďalšie podnety na zlepšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici, či iné postrehy.

                                                                                                                                                                                   MUDr. Ján Galád, PhD., riaditeľ, Gynpor s. r. o.

  • Dotazník spokojnosti hospitalizovaného pacienta

1.Boli ste spokojný/á s prístupom a starostlivosťou lekárov počas hospitalizácie na oddelení?

Odpoveď

2.Čo bolo pre Vás najväčším pozitívnym prekvapením počas Vašej hospitalizácie?

Odpoveď

3. Boli ste spokojný/á s prístupom a starostlivosťou sestier počas hospitalizácie na oddelení?

Odpoveď

4. Vyskytli sa počas Vašej hospitalizácie pozitívne alebo negatívne momenty, ktoré ostanú vo Vašej mysli navždy spojené s našou nemocnicou?

Odpoveď

5.Boli ste spokojný/á s prístupom a starostlivosťou pomocného ošetrujúceho personálu počas hospitalizácie na oddelení ?

Odpoveď

6.Boli ste spokojný/á s kvalitou stravy?

Odpoveď

7.Boli ste spokojný/á s čistotou v izbe?

Odpoveď

8. Navštívili by ste našu nemocnicu opätovne, prípadne odporučili by ste ju v prípade potreby príbuzným alebo známym? Ak áno, prečo? Ak nie, prečo?

Odpoveď

9. Ďalšie podnety a postrehy:

Odpoveď

Ktorej zdravotnej poisťovne ste klientom?

Vyberte si zo zoznamu: