Dotazník spokojnosti ambulantného pacienta

Vážená pacientka/vážený pacient, dovoľujeme si Vás požiadať o anonymné poskytnutie informácií o Vašich skúsenostiach počas poskytovania zdravotnej starostlivosti v našej ambulancii. Vaše odpovede nám pomôžu zlepšiť starostlivosť o Vás – našich pacientov a zabezpečiť tak kvalitu poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Budeme vďační aj za ďalšie podnety na zlepšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti v našej ambulancii, či iné postrehy.

                                                                                                                                                                MUDr. Ján Galád, PhD., riaditeľ, Gynpor s. r. o.

  • Dotazník spokojnosti ambulantného pacienta

1. Boli ste spokojný/á s prístupom a starostlivosťou lekárov počas poskytovania zdravotnej starostlivosti?

Odpoveď

2. Boli ste spokojný/á so správaním, komunikáciou lekárov, ktorí Vám poskytovali zdravotnú starostlivosť?

Odpoveď

3. Čo bolo pre Vás najväčším pozitívnym prekvapením počas Vašej návštevy ambulancie resp. našej nemocnice?

Odpoveď

4. Boli ste spokojný/á s prístupom a starostlivosťou sestier počas poskytovania zdravotnej starostlivosti?

Odpoveď

5. Ďalšie podnety a postrehy:

Odpoveď

Ktorej zdravotnej poisťovne ste klientom?

Vyberte si zo zoznamu: