GYNEKOLÓGIA

Na našom  pracovisku  získate  nový – moderný pohľad na gynekológiu, než  s akým  ste sa doteraz pri návšteve lôžkových gynekologických zariadení na Slovensku stretli. Naše pracovisko je  v tomto odbore najväčším pracoviskom na Slovensku. Od 1. 6. 2008 sme školiace pracovisko pre Slovenskú zdravotnícku univerzitu pre odbor gynekologická urológia, vykonávame rekonštrukcie panvového dna pomocou implantátov ako jediné pracovisko na Slovensku v režime jednodňovej chirurgie.

Pacientky, ktoré sú u nás operované touto technikou sú temer z celého Slovenska. Na našom pracovisku zabezpečujeme aj výkon – aplikáciu suburetrálnej pásky  pre takmer celý banskobystrický región, ale v prípade recidív aj pre pacientky z iných krajov.

Vykonávame aj náročné  laparoskopické  operácie – aj odstraňovanie myómov a maternice.

V odbore gynekológia naše pracovisko pracuje v režime nemocničnej zdravotnej starostlivosti (Gynpor s.r.o. získalo dňa 21.2.2011 rozhodnutím od BBSK č.845/2011/OZ povolenie na prevádzkovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti – Všeobecná  nemocnica).

Viacdňovú hospitalizáciu si vyžadujú operačné výkony brušným rezom, pri ktorých odstraňujeme maternicu, myómy a veľké cysty. Pacientky si za tieto výkony musia doplatiť cca do 100 €.

Po menších operačných výkonoch idú pacientky domov po  2- 4 hodinách, po laparoskopických operáciách väčšinou na druhý deň, po  brušných rezoch po 2 -3 dňoch.

Na našom pracovisku je nepretržitá prevádzka a lekársky dohľad počas pracovných dní.

ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok – Piatok 8:00 – 20:00
Sobota neordinujeme
Nedeľa neordinujeme

OBJEDNÁVANIE
len gyn. zákrokov + Cystometrie
na t. č.: 0917 277 357 (volať ev. SMS)

Pondelok 7:00 – 15:30
Utorok 12:00 – 15:30
Štvrtok 7:00 – 12:00
Piatok  7:00 – 15:30 

VÝKONY

 • dilatácia a kyretáž,
 • konizácia cervixu,
 • excízia vulvy,
 • operácia cýst glandulae vestibularis – Bartolínskej žľazy,
 • uretrálna suspenzia so suburetrálnou páskou na liečbu stresovej inkontiencie: TVT, TOT, minipásky,
 • umelé prerušenie tehotnosti,
 • hysteroskopia diagnostická a operačná,
 • laparoskopia diagnostická + chromopertubácia – vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov,
 • laparoskopická adheziolýza – rozrušenie zrastov,laparoskopická cystektómia – odstránenie cysty (endometrióza, dermoid …) ,
 • laparoskopická ovarektómia – odstránenie celého vaječníka,
 • laparoskopická sterilizácia,laparoskopická myomektómia,
 • laparoskopická ventrosuspenzia – úprava polohy maternice,
 • pošvové plastiky – klasické techniky aj použitie sieťok (implantátov) – pri závažných poklesoch pošvových stien a maternice,
 • hysterektómia – odstránenie maternice: cez pošvu,
 • laparoskopicky alebo brušným rezom (doplatok pacientky 100 €).

LEKÁRI

 • MUDr. Ján Galád, PhD. – primár
 • MUDr. Ján Králik
 • MUDr. Sven Szedély
 • MUDr. Mário Vodecký
 • MUDr. Ružena Bugárová
 • MUDr. Ladislav Balík

Cenník poplatkov platný od 1.2.2022

Malé operačné výkony 20,00 EUR
Zavedenie TOTO pásky  pri stresovej inkontinencii 100,00 EUR
Rekonštrukčná operácia panvového dna 150,00 EUR
Laparoskopická operácia 130,00 EUR
Hysterektomia 170,00 EUR
Umelé prerušenie tehotnosti 360,00 EUR
Laparoskopická sterilizácia u ženy 450,00 EUR
Labioplastika 680,00 EUR

V súlade so zákonmi č. 576/2004 Z. z. v platnom znení, nariadením vlády SR č. 722/2004 Z. z. a č. 777/2004 Z. z. v platnom znení, v spojení s ustanovením § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení sa uvedené výkony na žiadosť pacienta poskytujú ako platené služby za úhradu. Gynpor s.r.o. určuje ceny v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. Zákon o cenách v platnom znení. Gynpor s.r.o. si vyhradzuje oprávnenie poplatok primerane znížiť/odpustiť v prípadoch hodných osobitného zreteľa.

MUDr. Ján GALÁD, PhD.
MUDr. Ján GALÁD, PhD.riaditeľ a primár Gynpor. s.r.o.
Absolvent Lekárskej fakulty v Košiciach 1985, Atestácia I. stupeň -1989, Atestácia II. stupeň – 1993
 • Certifikát – Ultrazvuk – v gynekológii pôrodníctve 1994,
 • Atestácia – gynekologická urológia 2006,
 • Atestácia – ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve 2007 ,
 • 2003-2006 vedecký sekretár Sekcie gynekologickej urológie SGPS,
 • Od r 2006 – predseda Sekcie gynekologickej urológie SGPS
 • Člen skúšobnej komisie pre atestáciu gynekologickej urológie.
 • Školiteľ pre Slovenskú  zdravotnícku  univerzitu v odbore gynekologická urológia
 • Konzultant Slovenskej asociácie jednodňovej chirurgie pre odbor gynekológia
 • Člen  Medzinárodnej spoločnosti pre kontinenciu ( International Continence Society – ICS )

Absolvoval krátkodobé pobyty na pracoviskách doma aj v zahraničí (Olomouc, Brno, Praha, Florencia, Lubľana, Paríž). Publikuje a prednáša na domácich a medzinárodných konferenciách. Zavádzal nové operačné techniky v liečbe inkontinencie moča na viacerých pracoviskách na Slovensku.

MUDr. Ján KRÁLIK
MUDr. Ján KRÁLIK .
Absolvent Lekárskej fakulty v Košiciach 1985, Atestácia I. stupeň -1989, Atestácia II. stupeň – 1993
 • Certifikát – Ultrazvuk – v gynekológii pôrodníctve 1994,
 • 1997 – 2009 – primár Gynekologicko-pôrodnícke oddelelnie NsP Krompachy
 • 2009 – 2011 – primár Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie NsP Žiar n/Hronom
 • Od r. 2011 – Gynpor s.r.o.
MUDr. Sven SZEDÉLY
MUDr. Sven SZEDÉLY .
Absolvent lekárskej fakulty UK v Martine 1993, Atestácia I.stupeň 1998, Špecializačná skúška v odbore 2004.
 • Subšpecializácia v certifikovanom odbore mamodiagnostika 2007.
 • Zúčastnil sa viacerých školení so zameraním – diagnostika a liečba ochorení prsníka, ultrazvuková diagnostika.
 • Absolvoval krátkodobé vzdelávacie pobyty doma aj v zahraničí (Brno, Basel, Groningen, Salzburg)
 • Úspešne absolvoval kurz homeopatickej liečby.
 • Pokračuje v kontinuálnom vzdelávaní a zúčasťňuje na domácich a zahraničných odborných podujatiach .
 • 2015 absolvoval certifikované ultrazvukové kurzy v prenatálnej diagnostike a získal akreditáciu FMF ( Fetal Medicine Foundation  London) na ultrazvukový skríning tehotných v I. trimestri  ( ID 149149 )