Fyziatria a liečebná rehabilitácia

CENNÍK

Pasívne cvičenie 10 €/40 min.
Aktívne cvičenie 10 €/40 min.
Aktívne asistované cvičenie 10 €/40 min.
Špeciálne a facilitačné cvičenia
(metodiky PNF, Bobath, McKennzie, Packi…atď.)
15 €/40 min.
Reflexná masáž 10 €
Mäkké techniky 10 €
Mobilizačne techniky 10 €
ELEKTROLIEČBA:
Komplexná rehabilitačná starostlivosť 15 – 20 €/hod.
Diadynamické prúdy 5 €
TENS 5 €
NMES 5 €
Interferenčné prúdy 5 €
Mikroprúdy 5 €
Vysokonapäťové prúdy 5 €
Ultrazvuková terapia 5 €
Laseroterpia 5 €

ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok 7:30 – 12:00
Utorok 16:00 – 18:30
Streda 7:30 – 12:00
štvrtok 7:30 – 12:00
Piatok 7:30 – 12:00

Objednávanie: 0918997730
v čase od 10:00-14:00 hod.