ÚRAZOVÁ CHIRURGIA

 • artroskopické výkony v kolennom zhybe
 • odstánenie osteosyntetického materiálu
 • operačné riešenie hallux valgus
 • artroskopické výkony v lakťovom zhybe
 • artroskopické výkony v ramennom zhybe
 • artroskopické výkony v členkovom zhybe

NOVINKA  v liečbe ochorení pohybového systému – AUTOLÓGNA KONDICIOVANÁ PLAZMA

 • MUDr. J. Mlynárik – 0918 997 730
 • MUDr. Maroš Lukáč – 0918 997 730

Autologna kondiciovaná plazma

Autologna kondiciovaná plazma – Autologous Conditioned Plasma  /ACP  Double Syringe System , Arthrex – Bio Systems/

Jedná sa o terapeutické využitie vlastnej krvi v liečbe rôznych ochorení pohybového systému.

ACP  Double Syringe System je jedinečný a vysoko efektívny systém  využívajúci kondiciovanú ľudskú plazmu s vysokou koncentráciou rastových faktorov .

Rastové faktory (PDGF AB a BB, IGF, EGF, VEGF, TGF Beta 1 a Beta 2) aktivujú  kaskádu protizápalových, regeneračných a reparačných procesov.

Tieto rastové faktory sú zodpovedné za regeneračné a reparačné procesy vo viacerých tkanivách zahrňujúc kosti, šľachy, chrupavky a kožu v patologicky zmenených tkanivách.

V Slovenskej republike sa jedná o úplné novú modalitu liečby pohybového systému , ktorá však už bola overená v rozsiahlych teoretických štúdiach a tiež potvrdená klinickými štúdiami na pacientoch v mnohých krajinách sveta.

Indikáciami tejto liečbe  sú hlavne:

 • roztrhnuté – natrhnuté väzy , šľachy svaly resp. stavy po ich natrhnutí
 • zápaly šliach , väzov a klbnych puzdier
 • poškodenia chrupaviek   I.-III.stupňa
 • natrhnutie rotátorovej manžety ramenného klbu
 • poškodenia meniskov
 • stavy po ortopedických a úrazových operáciach pohybového systému

Samotná liečebná procedúra spočíva v odobratí 9ml vlastnej krvi do špeciálnej  dvojitej striekačky .

Táto sa následne okamžite centrifuguje bez použitia akejkoľvek inej látky v špeciálnej centrifúge po dobu 5 minút .

Po centrifugácii sa vytiahne vnútornou striekačkou cca 2-4ml tzv. kondiciovanej centrifugovanej plazmy a táto sa okamžite aplikuje do postihnutého miesta .

Celá liečebná kúra pozostáva zo 4 – 6 injekcii aplikovaných  po cca 4-7 dňoch .

Metóda je skutočne jedinečná, teoretický a klinicky overená .

Jej výhodami sú hlavne:

 • jednoduchosť a rýchla aplikácia
 • celý procedúra je prakticky bezbolestná
 • vzhľadom k tomu, že sa používa systém jednorázových špeciálnych striekačiek a len vlastná krv odpadá akékoľvek riziko infekcie či alergických reakcii.

Nevýhodou je , že táto liečba nie je v súčasnosti hradená zdravotnými poisťovňami a v krátkom čase asi ani nebude vzhľadom k jej finančnej náročnosti (potreba špeciálnej centrifúgy a špeciálnych jednorázových dvojitých striekačiek).

Cena liečby za aplikáciu 4 resp. 6 injekcii je 750 resp. 950 Eur .

Upozorňujeme však, že metóda nenahrádza operáciu samotnú ak je táto indikovaná . Môže však podstatne urýchliť a zlepšiť hojivé procesy po operáciach.

Vedecké informácie prebrané z nasledových zdrojov:

 • materiálmy firmy Medilas
 • www.arthrex.com
 • Richter W., Alternativen und Visionen zur Verbesserung der Knorpelregeneration,
 • Trauma Berufskrankh., 2002, 4, 100-103
 • Borzini P. and Mazzucco L., Tissue Regeneration and in Loco Administration of Platelet Derivates: Clinical Outcomes, Heterogeneous Products, and Heterogeneity of Effector Mechanisms; Transfusion, 2005, 45, 1759 -1767
 • Edwards et al., Transforming Growth Factor Beta Modulates the Expression of Collagenase and  Metalloproteinase Inhibitor, The EMBO Journal, 1987, 6, 7,1899-1904
 • Lynch et al., Role of Platelet-derived Growth Factor in Wound Healing: Synergistic Effects with other Growth Factors, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1987, 84, 7696-7700
 • Weibrich et al., Growth Factor Levels in PRP and Correlations with Donor age, sex, and Platelet Count, Journal of Cran-Max. Surgery, 2002, 30, 97-102
 • Aspenberg, Int Orthop2007; 31(6): 783-9
 •  Molloy et al, Sports Med2003; 33(5): 381-94

Ďalšie informácie na pracovisku gynpor Sliač. ev.  MUDr. Panuška Dalibor  tel. 0905 327 459.