IX. SLOVENSKÁ KONFERENCIA UROGYNEKOLÓGIE 2024

Termín: 26. – 27. september 2024
Miesto: Hotel Tenis, Zvolen
Koordinátor: MUDr. Ján Galád, PhD.