VIII. SLOVENSKÁ KONFERENCIA UROGYNEKOLÓGIE

Termín: 22. – 23. september 2022
Miesto: Hotel Kaskády, Sliač – Sielnica
Koordinátor: MUDr. Ján Galád, PhD.