UROLÓGIA

VÝKONY

 • operácia fimózy – cirkumcízia zo zdravotných dôvodov
 • operačná repozícia parafimózy
 • resekcia carunkuly uretry 
 • operácie jednoduchej hydrokély mužov
 • orchiopexia retinovaného hmatného semenníka
 • diagnostická cystoskopia
 • uretrálna suspenzia  (so suburetrálnou páskou na liečbu stresovej inkontinencie)
 • frenuloplastika pre frenulum breve
 • plastika varikokely
 • orchiektómia pri atrofickom semenníku
 • divulzia uretry pri stenóze ženskej uretry
 • resekcia spermatokély alebo cysty nadsemenníka
 • resekcia kondylomát na penise
 • zavedenie a odstránenie ureterálnej endoprotézy
 • exstirpácia kožných nádorov na vonkajších genitáliách
 • biopsia prostaty
 • biopsia glans penis

LEKÁRI

 • MUDr. Marián Cvejkuš
 • MUDr. Marek Chudý